Siirry sisältöön

Tähän uskomme

Seuraavat seitsemän keskeistä ajatusta ovat kulmakiviämme, joiden varaan rakennamme Tervarumpua. Uskomme, että tekemällä oikeita asioita aidolla intohimolla ja kirkkaalla näkemyksellä tulevaisuudesta, pystymme rakentamaan Repoveden ja Verlan alueelle menestyvän ja vastuullisen luontomatkailuyrityksen, josta me kaikki, niin töiden tekijät kuin asiaakkaat, voimme olla ylpeitä.

Suurimmat onnistumiset alkavat aina pienestä

Kaikki yleisesti tuntemamme suuret menestystarinat ovat alkaneet pienistä ensimmäisistä askeleista, joita on otettu tarpeeksi monta. Tärkeintä on se, että askeleilla on selkeä suunta ja määränpää on kirkas.

Näemme Repovedessä ja Verlassa paljon potentiaalia ja meillä on erittäin kirkas visio siitä, mikä tulee olemaan lopputilanne. Uskomme, että ottamalla järkeviä pieniä askeleita pystymme rakentamaan menestyvää yritystoimintaa kansallispuistoon ja maailmanperintökohteeseen. Pienet askeleet antavat meille aikaa oppia toimenpiteiden vaikutuksista ja mahdollisuuden reagoida nopeasti.

Tarinat entisajasta muistuttavat meitä juuristamme

Kaikki meistä haluavat kuulla jännittäviä tarinoita omista juuristaan. Repoveden alue on historiallisesti rikasta seutua. Alue on ollut Ruotsin ja Venäjän rajaseutua, kansalaissodan näyttämö ja vihreän kullan hankinnan ydin alueita. Repoveden alue on monen asian taustalla, joten tarinoiden määrä on sanoin kuvaamaton.

Kartoitamme jatkuvasti alueen tarinoita ja keräämme aktiivisesti tietoa. Löydöksistämme kerromme patikkareissuillamme.

Ihminen on aina osa luontoa ja yhteisöä

Ihminen on luonnon osa. Elävä ihmisruumis koostuu samoista aineista kuin muukin elävä luonto. Ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen samoin kuin muuhunkin elävään luontoon. Ihminen palaa aina luontoon ja hakee sieltä voimaa. Osana luontoa ihmiseen on myös sisäänrakennettuna tarve kuulua yhteisöön.

Kehitämme luonnonystäville paikkoja tulla osaksi luontoa. Tarjoamme mahdollisuuksia nauttia hetkestä humisevien petäjien juurella omia erä- ja retkeilytaitoja kehittäen.

Vastuu luonnosta

Matkailumarkkina on kasvanut räjähdysmäisesti globaalilla tasolla. Tämä on johtanut epäterveisiin ilmiöihin monissa matkakohteissa. Kuluminen ja äärikaupallisuus on johtanut asiakkaiden tyytymättömyyteen sen lisäksi toiminnan jalanjälki ympäristössä on massiivinen. Tästä syystä onkin alettu arvostaa paikallisuutta, ympäristöarvoja ja kohtuullisuutta. On ymmärretty kestävän kehityksen tärkeys matkailussa. 

Kehitämme kaikkia prosessejamme niin, että jalanjälkemme toimintaympäristössä on mahdollisimman pieni. Käytämme lähes 100%:sti uusiutuvaa energia omissa kohteissamme. Jätteenkäsittelyprosessimme (käymäläjätteet sekä muu jäte) ovat suljettuja. Käytämme viimeisintä teknologiaa kohteissa ja palveluissamme minimoidaksemme esimerkiksi ajoneuvojen käyttöä alueella. Opastamme ja ohjeistamme niin, että vieraidemme vaikutus ympäröivään luontoon on mahdollisimman pieni. Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys, kun volyymit ovat suuret.

Kohtuus kaikessa

Kun yhteiskunnan asettamat paineet ja vaatimukset tuntuvat koko ajan kovenevan, pohtii moni josko työnteon ja kulutuksen vähentämisestä löytyisi ovi parempaan elämänlaatuun. Tästä syystä moni meistä pohtii tarkoin kulutustaan ja sitä, mihin rahansa kiinnittää. Samalla kun matkailijat tarkentavat rahankulutustaan, on luontomatkailuyrityksen päästettävä irti vanhoista raskaista ja jäykistä rakenteista sekä käytännöistä. On uudistuttava. 

Nojaamme vahvasti tuoreimpaan teknologiaan ja pitkälle vietyyn automatisointiin palvelutuotannossa. Tällä tavoin pystymme tarjoamaan palvelujamme tehokkaasti pitäen kustannuskehityksen aisoissa ja kohtuullisena. 

Pitkäjänteisyys luo vahvaa ja kestävää arvoa

Vastuu toimintaympäristöstä ja vastuullisuus yritystoiminnassa ovat nousseet monesti perustelluista syistä keskiöön kuluneiden vuoden aikana. Kvartaalit ja luontomatkailu kulkevat huonosti käsikädessä. Ollakseen kannattavaa ja järkevää, luontomatkailuun liittyvän yritystoiminnan tulee olla pitkälle aikajänteelle suunniteltua ja kaikkien ratkaisujen tulee olla tehtyjä kestämään. 

Ensisijaisesti kunnostamme ja uudistamme vanhoja olemassa olevia rakenteita. Pyrimme löytämään uudenlaisia käyttötapoja kohteille, jotka ovat mahdollisesti jo unohtuneet. Etsimme olemassa olevasta ympäristöstä uusia mahdollisuuksia. Työtä tehdessämme haluamme, että työpanoksemme huomataan ja sitä arvostetaan sekä siitä saadaan kohtuullinen korvaus. Tällä tavoin palveluista tulee pysyviä ja laadukkaita.  

Jatkuva kehittyminen

Toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvalla tahdilla. Erityisesti tietotekninen kehitys nykyy ja kuuluu monella tavalla luontomatkailuyrityksen arjessa. 

Etsimme uusia mahdollisuuksia aktiivisesti. Tartumme ennakkoluulottomasti uusiin potentiaalisiin ideoihin ja pyrimme etenemään ketterästi. Haluamme tarkastella asioita myös laatikon ulkopuolelta ja opetella uutta. Näin pysymme alan kärjessä.

Suoraselkäinen ja rehti

Opportunismi ja hyödyntäminen on monella tapaa tämän trendi sekä isossa kuvassa että ruohonjuuritasolla. On paljon helpompi käyttää fossiilisen energian tarjoama mahdollisuus ansaintaan ja hyödyntää varat loppuun sen sijaan että todettaisiin ilmaston lämpenemisen edellyttävän välittömiä toimenpiteitä ja jätettäisiin kyseiset varat maahan. On paljon helpompi sanoa naapurista negatiivisia asioita sen sijaan että tekee itse paremmin. On paljon helpompi piiloutua selitysten taakse, kun seisoa valintansa takana.

Pyrimme tekemään oikein. Haluamme olla rehtejä ja haluamme että meitä kohtaan ollaan rehtejä. Kilvoittelemme ja kehitämme, toisen etu ei ole meiltä pois. Emme pelkää olla väärässä, mutta emme ole väärässä perusteetta.