Kaupan ehdot

Osapuolet

Tervarumpu

Repovalkea Oy
Postiosoite: Niittymäentie 13, 46110 TUOHIKOTTI
Puhelin: +358 400 718 248
Sähköposti: info@tervarumpu.fi
Y-tunnus: FI2363958-7

Myös Repovalkea Oy/Tervarumpu toimii tietyissä tuotteissa kauppiaan asemassa. 

Kauppias

Kauppias tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka myy Tuotteitaan Asiakkaille etämyyntinä Tervarumpu.fi palvelussa ja joka on solminut Sopimuksen Tervarumpu.fi-palvelun kanssa. Kauppias on tuotteiden ja palvelujen myyjä ja Asiakkaan velkoja.

Tervarumpu.fi sisältää tuotteita usealta eri kauppiaalta. Tieto kauppiaasta esitetään aina myytävän tuotteen yhteydessä.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Tervarummun Internet-palveluissa.

Tilaaminen Tervarummulta

Nämä ehdot koskevat niitä tilauksia, joissa kauppiaana on Repovalkea Oy/Tervarumpu. Kauppiaan tiedot esiintyvät aina tuotteen tilaamisen yhteydessä seuraavasti:

 • Tuotteen esittelysivulla
 • Ostokorissa
 • Tilauksen yhteenvedossa

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Tervarummulla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Tervarumpu ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Tervarumpuun tilanteen korjaamiseksi.
 • Tervarumpu ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.
 • Peruutus- tai siirtopyynnön tekemiseen on käytettävä peruutus-/siirtolomaketta. Muista kanavista tulleita peruutus- tai siirtopyyntöjä ei käsitellä.


   
 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Tervarumpu on vastaanottanut lomakkeella syötetyn peruutuksen. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 30 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Tervarummun oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Tervarumpu irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kohteen avain on avainkaapissa maksuvahvistuksessa määritellyssä paikassa.
 • Asiakkaalle lähetetään ennen varauksen alkamista PIN-koodin sisältävä tekstiviesti asiakkaan varausprosessissa antamaan matkapuhelinnumeroon. PIN-koodilla avataan varatun kohteen avainkaappi.
 • PIN-koodi luovutetaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. Koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessa samaan avainkaappiin, josta se noudettiin varauksen alkaessa.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.
 • Tervarummulla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Tervarumpu kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 62 eur/h, matkakulut 0,87 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Tervarummun toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Pihkapirttiä koskevat erityisehdot
  • Pihkapirtille on oikeus ajaa yhdellä (1) ajoneuvolla (Henkilöauto, pakettiauto tai moottoripyörä)
  • Saapuminen pohjoisesta Saarijärven sisääntulosta.
  • Ajoneuvo tulee ajaa portilta suoraan pirtin pihaan ja sieltä pois.
  • Matkalla ei saa poiketa tai pysähtyä.
  • Ajoneuvon tulee olla pirtin pihassa koko majoittumisen ajan.
  • Ajoneuvo tulee olla poistettu puiston sisältä 30 min sisällä majoitusvarauksen päättymisestä.
  • Ajonopeus puistossa on 30 km/h.
  • Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa ajoneuvon poistamiseen puiston alueelta ajoneuvon omistajan kustannuksella sekä 200 euron korvaukseen säännön rikkomisesta. 
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Tervarummulle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Tervarumpu ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Tervarumpu pyrkivät käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Tervarumpu eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Tervarumpu soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Tervarumpu ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Laskutus tapahtuu täysin automaattisella laskutuspalvelulla.
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Tervarumpu ei käsittele tilausta.

Tilaaminen muilta kauppiailta

Tervarumpu.fi sisältää usean eri kauppiaan tuotteita. Asiakas voi kerätä tuotteet usealta eri kauppiaalta samaan ostokoriin ja maksaa lopuksi kortilla, verkkopankilla tai laskulla yhdellä maksusuorituksella (Koontitilaus). Jokainen kauppias toimii itsenäisesti ja tuotteiden tilaukset sekä maksut kulkevat aina suoraan asiakkaan ja kauppiaan välillä. 

Nämä ehdot koskevat niitä tilauksia, jotka tehdään Tervarumpu.fi palvelussa ja niissä kauppiaina on muitakin kuin Tervarumpu. Kauppiaan tiedot esiintyvät aina tuotteen tilaamisen yhteydessä seuraavasti:

 • Tuotteen esittelysivulla
 • Ostokorissa
 • Tilauksen yhteenvedossa

Yleiset ehdot

 • Kauppias on aina omien Tuotteidensa myyjä. Missään olosuhteissa Tervarumpu ei ole vastuussa Asiakkaan velan maksamisesta Kauppiaalle eikä mistään muistakaan Asiakkaan velvollisuuksista Kauppiasta kohtaan. Tervarumpu ei omista muiden kauppiaiden Tuotteita eikä ota niistä mitään vastuuta. Tervarumpu antaa asiakaspalvelua Asiakkaille vain niille tuotteille ja palveluille, joissa Tervarumpu on kauppiaan roolissa. Reklamaatiot ja muut tiedustelut Asiakkaan tulee kohdistaa suoraan sille kauppiaalle, jonka tuote on kyseessä.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että on tutustunut jokaisen kauppiaan ehtoihin ennen tilauksen tekemistä.
 • Tervarumpu käsittelee vain omiin tilauksiinsa liittyviä asiakastietoja. Tervarumpu ei tallenna muille kauppialle tehtyihin tilauksiin liittyviä asiakastietoja.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa ehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Kauppasopimus syntyy aina kauppiaan ja asiakkaan välille. Kauppiastieto esitetään selkeästi tilausprosessin aikana sekä vahvistusviesteissä. 
 • Vahvistusviestit toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

 

Ehtoja päivitetty 27.1.2021

--