Siirry sisältöön

Vastuullinen sopimusyritys

Luontomatkailu on ala, jonka odotetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Luonto ja sen tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat yhä tärkeämpi keino irtaantua kiireisestä arjesta monille kaupungeissa valtaosan ajastaan viettäville. Jatkuva vierailijamäärien ja kokemuksen merkityksen kasvu nostaa korostetusti alan palveluyrityksen vastuuta kaikesta toiminnastaan.

Ammattitaito

Ammattitaito on keskeisessä roolissa elämyspalvelujen tuotannossa. Työ tulee tehdään oikein ja taidokkaasti.

Näin me sen teemme:

 • Erä- ja luonto-opas ammattinimikettä saavat käyttää vain ammattitutkinnon suorittaneet, pitkällä kaavalla koulutetut henkilöt.
 • Repovesi-opas -nimikettä voivat käyttä vain virallisen kurssin käyneet oppaat ja ohjaajat. Ensimmäiset Repovesi-oppaat valmistuvat loppuvuodesta 2014.
 • Melontaohjaajilla ja -oppailla on Melonta- ja suotuliitton ry myöntämän pätevyyden lisäksi kattava kokemus melonnasta.
 • Oppaillamme ja ohjaajillamme on kyky opastaa usealla eri kielellä mm. suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.
 • Alihankkijoilla edellytetään olevan tarvittavat pätevyydet palvelujen tuotantoon.
 • Ruokapalvelujen kanssa työskenneltäessä hygieniapassi on pakollinen.
 • Sovellamme palvelutuotannossa tuoreinta teknologiaa, jonka avulla pyrimme parantamaan asiakkaamme palvelukokemusta.

Turvallisuus

Luonnossa liikkumisen tärkein asia on turvallisuus. Siinä missä luonto tarjoaa toistaan hienompia elämyksiä, se sisältää myös riskejä, joihin palveluntarjoajan tulee varautua.

Näin me sen teemme:

 • Voimassa olevat huolellisesti tehdyt turvallivallisuussuunnitelmat kaikilla toiminta-alueilla.
 • Voimassa olevat toiminnan vakuutukset.
 • Ammattitaitoinen ja myös ääritilanteisiin asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.
 • Vahva ja jatkuvasti päivittyvä tieto alueesta ja sen olosuhteista.

Työtä puiston hyväksi

Repoveden kaltaiset luontoalueet eivät ole vain kulutushyödykkeitä, joilta voimme vain ottaa. Meidän kaikkien tulee omalla toiminnallamme huolehtia siitä, että puisto säilyy ja palvelee myös tulevia sukupolvia kauas tulevaisuuteen.

Näin me se teemme:

 • Opastamme ja ohjaamme vieraitamme toimimaan puistossa kestävästi
 • Minimoimme omaa jälkeämme puistossa tapahtuvassa toiminnassa
 • Osa ohjelmapalveluista tulevista tuloista menee menee suoraan puiston ylläpitoon ja hyväksi.
 • Osallistumme aktiivisesti puiston kehitystyöhön

Kestävyys

Tervarumpu/Repovalkea Oy on Repoveden kansallispuiston sopimusyrittäjä. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme kestävän matkailun periaatteita niin ohjelma- kuin majoituspalvelujen tarjonnassa.

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

 • Luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeä matkan syy.
 • Kerromme kävijöille kohteen arvoista ja niidne suojelusta ja kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti.
 • Kehitämme palveluja ja ohjaamme käyttöä kysynnän ja kohteen luonteen mukaan.
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.
 • Rakentamisessa otamme huomioon myös paikalliset luonto- ja kulttuuriarvot.
 • Matkailu ei vaaranna kohteen luonto- ja kulttuuriarvoja, ja haitallisia vaikutuksia ehkäisemme ennakoivasti.

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

 • Edistämme mahdollisuuksia matkustaa kohteelle julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti.
 • Kasvatamme viipymää matkailualueella.
 • Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti.
 • Toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa.
 • Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan ympäristöystävällisesti.

3. Vahvistamme paikallisuutta

 • Paikallinen tietämys, tutkimustieto, kokemukset ja kulttuuri ovat lähtökohta elämysten tarjonnassa.
 • Opastus on laadukasta ja toimijat tuntevat hyvin alueen sekä paikalliset olot.
 • Lisäämme kohteen arvostusta laadukkaasti tuotetuilla matkailupalveluill.a
 • Toimimme yhteistyössä ja tarjoamme paikallisille asukkaille sekä kävijöille mahdollisuuksia osallistua kohteen hoitoon ja kehittämiseen.

4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

 • Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja kulttuurielämyksiin.
 • Varmistamme kohteiden ja palveluiden kävijäturvallisuuden.
 • Palvelumme edistävät tasa-arvoa.
 • Parannamme kävijöiden mahdollisuuksia lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.
 • Edistämme paikallisten asukkaiden virkistäytymistä ja parannamme alueen elinolosuhteita.

5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

 • Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja kohteen vetovoimalle rakentuvia palveluja.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä pitäen selvänä toimijoiden roolit ja vastuut kohteen hoidossa ja palveluiden tuottamisessa.
 • Tarjoamme tietoa kohteista ja palveluista ennakkoon, helposti ja kiinnostavassa muodossa eri viestintäkanavissa.
 • Innostamme matkailijoita viipymään pidempään matkailualueella.

6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

 • Sitoudumme kohteen arvoihin ja perusviesteihin.
 • Viestimme yhdenmukaisesti ja vastuullisesti eri kohderyhmille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 • Keräämme palautetta sidosryhmiltä asiakastyytyväisyyden sekä toiminnan kehittämiseksi.
 • Järjestämme koulutus- ja yhteistyötilaisuuksia alueen toimijoiden kesken.
 • Kannustamme toimijoita sitoutumaan näihin kestävän matkailun periaatteisiin.