Siirry sisältöön

Kumppanuus

Osallistumme aktiivisesti alueen kehittämiseen monilla eri foorumeilla. Tiedon jakaminen ja jatkuva dialogi kaikkien kiinnostuneiden sekä asiakkaiden kanssa ovat iso osa toimintaamme. Strategiset kumppaniset nostavat kilpailukykyämme ja muut yhteiskumppanit kerryttävät palvelutarjoomaa.

Strategiset kumppanit

Strateginen kumppanuus tarkoittaa syvälle edennyttä yhteistyötä, joka perustuu vahvaan kumppaneiden keskinäiseen luottamukseen ja laajaan molemminpuoliseen hyötymiseen yhteistoiminnasta. Strategisia kumppaneitamme ovat:

 • Johku - The Future of Entrepreneurship
  Johku avulla olemme automatisoineen suurimman osa prosesseistamme.
 • Verlan tehdasmuseo
  Toiminta maailmanperintökohteessa.
 • Metsähallitus
  Toiminta Repoveden kansallispuistossa, infrastruktuuri.
 • UPM
  Infrastruktuuri ja alueen historia.
 • Saarenpään Loma Ky
  Infrastruktuuri kansallispuistossa.
 • Hang Outdoors
  Uuden aikakauden retkeilyvälineet ja varusteet, ecocamp-konseptit ja niiden kehittäminen.
 • Karjalan Prikaati
  Varoalueen käyttö ja opastaminen.
 • Eränen
  Vuokravälineet Repovedellä, opastukset.
 • Natura Viva Oy
  Korkean ammattitaidon ohjelmapalvelut eteläisen Suomen kansallispuistoissa ja Helsingissä.
 • SeikkailuviiKari Oy
  Aktiviteetit ja vuokravälineet Repovedellä ja Kymijoella.
 • Hymyilevä Punakettu luonto- ja ohjelmapalvelut
  Korkea ammattitaidon ohjelmapalvelut Nuuksion kansallispuistossa

Keskeiset jäsenyydet ja yhteisöt

Jäsenyydet toiminnan kannalta merkittävissä järjestöissä ja yhteisöissä antavat meille oivalliset tiedonsaantikanavat toiminnan kehittämiseen. 

 • Suomen luonto- ja ohjelmapalvelutyrittäjät ry
  SULO ry edistää mm. ammatti erä- ja luonto-oppaiden ja alan ohjelmapalveluyrittäjien välistä tiedonvaihtoa.
 • Suomen Rangerit - The Finnish Rangers
  Sami ja Marika ovat Suomen luonnonsuojelualueiden henkilöstö ry:n ensimmäiset Metsähallituksen ulkopuoliset jäsenet.
 • Suomen Yrittäjät / Valkealan Yrittäjät ry
  Yrittäjäjärjestö pyrkii edistämään alueen yrittäjähenkistä ilmapiiriä.
 • Kymen luonnonsuojelupiiri
  Luonnonsuojelupiirin tarkoituksena on luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen sekä tätä tarkoitusperää ajavien yhdistysten kokoaminen. Repovalkea Oy on tämän aluejärjestön kannatusjäsen.