bg
Siirry sisältöön

Luontomatkailu on ala, jonka odotetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Luonto ja sen tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat yhä tärkeämpi keino irtaantua kiireisestä arjesta monille kaupungeissa valtaosan ajastaan viettäville. Jatkuva vierailijamäärien ja kokemuksen merkityksen kasvu nostaa korostetusti alan palveluyrityksen vastuuta kaikesta toiminnastaan.

Ammattitaito

Ammattitaito on keskeisessä roolissa elämyspalvelujen tuotannossa. Työ tulee tehdään oikein ja taidokkaasti.

Näin me sen teemme:

 • Erä- ja luonto-opas ammattinimikettä saavat käyttää vain ammattitutkinnon suorittaneet, pitkällä kaavalla koulutetut henkilöt.
 • Repovesi-opas -nimikettä voivat käyttä vain virallisen kurssin käyneet oppaat ja ohjaajat. Ensimmäiset Repovesi-oppaat valmistuvat loppuvuodesta 2014.
 • Melontaohjaajilla ja -oppailla on Melonta- ja suotuliitton ry myöntämän pätevyyden lisäksi kattava kokemus melonnasta.
 • Oppaillamme ja ohjaajillamme on kyky opastaa usealla eri kielellä mm. suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.
 • Alihankkijoilla edellytetään olevan tarvittavat pätevyydet palvelujen tuotantoon.
 • Ruokapalvelujen kanssa työskenneltäessä hygieniapassi on pakollinen.
 • Sovellamme palvelutuotannossa tuoreinta teknologiaa, jonka avulla pyrimme parantamaan asiakkaamme palvelukokemusta.

Turvallisuus

Luonnossa liikkumisen tärkein asia on turvallisuus. Siinä missä luonto tarjoaa toistaan hienompia elämyksiä, se sisältää myös riskejä, joihin palveluntarjoajan tulee varautua.

Näin me sen teemme:

 • Voimassa olevat huolellisesti tehdyt turvallivallisuussuunnitelmat kaikilla toiminta-alueilla.
 • Voimassa olevat toiminnan vakuutukset.
 • Ammattitaitoinen ja myös ääritilanteisiin asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.
 • Vahva ja jatkuvasti päivittyvä tieto alueesta ja sen olosuhteista.

Työtä puiston hyväksi

Repoveden kaltaiset luontoalueet eivät ole vain kulutushyödykkeitä, joilta voimme vain ottaa. Meidän kaikkien tulee omalla toiminnallamme huolehtia siitä, että puisto säilyy ja palvelee myös tulevia sukupolvia kauas tulevaisuuteen.

Näin me se teemme:

 • Opastamme ja ohjaamme vieraitamme toimimaan puistossa kestävästi
 • Minimoimme omaa jälkeämme puistossa tapahtuvassa toiminnassa
 • Osa ohjelmapalveluista tulevista tuloista menee menee suoraan puiston ylläpitoon ja hyväksi.
 • Osallistumme aktiivisesti puiston kehitystyöhön

Kestävyys

Tervarumpu/Repovalkea Oy on Repoveden kansallispuiston sopimusyrittäjä. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme kestävän luontomatkailun periaatteita niin ohjelma- kuin majoituspalvelujen tarjonnassa.

1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon suojelua

 • Luonto on tärkeä matkan syy.
 • Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen suojelusta.
 • Matkailu ei häiritse luontoa, kaikki alueet eivät sovellu matkailukäyttöön.
 • Ryhmät ovat pieniä, kuljetaan reiteillä aina kun mahdollista.
 • Matkailua kanavoidaan palveluvarustuksen sijoituksella ja ohjeilla.
 • Rakennetaan ympäristöön sopeutuvasti, luonnonkauniit alueet säilytetään rakentamattomina.
 • Luonnon kulumista ja muita ympäristövaikutuksia seurataan, tarvittaessa niihin puututaan.

2. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän

 • Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ympäristön kuormitusta.
 • Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily.
 • Polttopuuta käytetään säästeliäästi.
 • Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan uusiutuvia energialähteitä.
 • Metsähallitus ja yrittäjät antavat hyvän esimerkin ympäristönsuojelusta.

3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä

 • Tutustutaan avoimin mielin paikalliseen kulttuuriin.
 • Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon tiedon ja elämysmahdollisuuksien tarjonnassa.
 • Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita.

4. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät

 • Hankitaan tietoa etukäteen.
 • Tieto löytyy helposti ja on tarjolla kiinnostavassa muodossa.
 • Annetaan mahdollisuus osallistua alueen hoitoon.
 • Oppaat ovat hyvin koulutettuja.

5. Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat

 • Otetaan huomioon kaikki luonnossa liikkujat.
 • Palvelut mitoitetaan kysynnän ja kohteen mukaan.
 • Tarjotaan luonnonrauhaa ja opastettuja luontoretkiä.
 • Matkailutuotteita kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa.

6. Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat

 • Suositaan lihasvoimin liikkumista.
 • Huolehditaan asianmukaisesta retkeilyvarustuksesta.
 • Tarjolla on helppoja ja vaativia retkikohteita.
 • Tarjotaan mahdollisuus luontoelämyksiin.
 • Rakenteet, reitit ja ohjelmapalvelut ovat turvallisia

7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen

 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien tuotteita ja palveluja.
 • Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikkakuntalaisia, mutta huomataan, että myös muualta tulleet ihmiset ja ideat voivat olla voimavara kotiseudun kehittämisessä.

8. Viestintä ja markkinointi on laadukasta ja vastuullista

 • Asiatiedot ovat luotettavia.
 • Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista.
 • Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa.

9. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

 • Asiakkaiden mielipiteet ovat tärkeitä.
 • Järjestetään koulutusta yhdessä yrittäjien kanssa.
 • Annetaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua suunnitteluun.
 • Yhteistyössä asetetaan etusijalle ne, jotka sitoutuvat näihin kestävän luontomatkailun periaatteisiin.

© Repovalkea Oy / Tervarumpu

Takaisin ylös